Ugovora o najmu (ugovora) - Općina Padovi

prijem i imigracije grada Padove. Ugovor o zakupu

Za iznajmljivanje nekretninanamijenjen za kućnu upotrebu. postoje dva moguća oblika ugovora (kao što je to predviđeno zakonom. koji regulira zakup nekretnina): dvadeset i pet veljače godine potpisan je Ugovor teritorijalne najam u gradu Padova od sindikalnih organizacija imovine i stanara. od Esu (Ustanova za učenje na sveučilištu) i udruge učenika. u prisustvu Pro Rektor Sveučilišta u Padovi i Savjetnik za pitanja stambene politike.

koji se može sklopiti.

u skladu s uvjetima Ugovora.

najam isključivo u svrhe turizma i nekretnina

postoje tri vrste: vrijednost rente: montiran na gore navedeni ugovor u teritorijalni minimalni iznos maksimalno. ovisno o vrsti smještaja (pristanak se ne odnosi na stambene državnog stanovanje. namijenjene za uporabu. osim stambene) vrijednost rente: montiran na gore navedeni ugovor u teritorijalni minimalni iznos maksimalno. ovisno o vrsti smještaja (pristanak se ne odnosi na smještaj iz državnog stambenog fonda. na apartmani se nalaze isključivo u svrhe turizma i nekretnina. namijenjene za uporabu. osim stambene)prema Shemi ugovora. Shema ugovora kartu koja pokazuje područja. dodijeljena vrstama ugovora možete naći u poglavlju"Link"na ovoj stranici.